Wat is een kindercoach ?

Een kindercoach is iemand die, zonder oordeel, meekijkt naar de situatie waarin een kind of jongere ( 4-18 jaar) 
zich bevindt.
Het kind wordt door de ouder(s) aangemeld bij de kindercoach, omdat het op een bepaald gebied is vastgelopen 
of omdat het kind wel wat hulp en ondersteuning kan gebruiken. Dit kan zijn op emotioneel gebied, maar ook op 
maar ook op cognitief gebied. (Alles met betrekking tot leren)
Gezamenlijk brengen we de situatie in beeld door middel van een intakegesprek. Aan de hand hiervan wordt een
hulpverleningstraject gestart. Dit is een kortdurend traject dat gemiddeld uit 3 tot 8 sessies van een uur bestaat.
De sessies vinden bij voorkeur wekelijks plaats.
De kindercoach kan in het hulpverleningstraject verschillende methoden gebruiken om het kind te helpen. 
Dit hangt af van de leeftijd van het kind en tevens van de hulpvraag. 
Het is de bedoeling dat na een traject van coaching, het kind ZELF weer verder kan met de geleerde vaardigheden
en inzichten.