Mijn naam is Annette Jansen Holleboom - Jansen.
Ik ben geboren in 1966 te Raalte, getrouwd en moeder van 4 kinderen.
In 2012 ben ik de opleiding tot kindercoach gaan doen. Ik heb deze opleiding met veel plezier gevolgd en afgerond.
Het heeft mij doen inzien, dat ik iets kan betekenen voor kinderen en hun ouders.
 
In de huidige maatschappij die bol staat van presteren, haast en volle agenda’s, kan het zijn dat kinderen zichzelf 
volledig kwijtraken. Ook zijn gezinssituaties voor een kind tegenwoordig niet altijd meer even stabiel en vanzelfsprekend. 
Sommige kinderen hebben geen binding meer met hun innerlijke zelf. Dit kan een oorzaak zijn van het ontstaan van
emotionele blokkades en (leer)problemen.
 
MAG JIJ NOG ZIJN WIE JE WERKELIJK BENT….?
 
Ook kan het huidige onderwijssysteem niet altijd het systeem zijn wat bij het kind past. Denk hierbij aan beelddenkers
en hooggevoelige kinderen. ( HSP )
 
Verder merk ik om mij heen dat ouders bij hun opvoedingssituatie op zoek zijn naar tips en praktische ondersteuning 
kunnen gebruiken als het gaat om opvoeden.(De maatschappij geeft een signaal af wat hoort/moet.. Maar hoort dat ook 
bij jou als opvoeder?) 
Sinds 2015 ben ik officieel geregistreerd kindertolk en werk ik met de PresentChild® methode. Via deze "spiegelmethode"
ben ik nog beter in staat om ouders tot steun te zijn, bij de problemen met betrekking tot hun kind. Een zachte maar effectieve
methode, waarbij ik met de ouders zelf werk. Na een kindertolksessie komt er bij ouders een bewustwordingsproces op gang. 
Het geeft vele mooie inzichten.

U bent van harte welkom in mijn praktijk.
 
                 
Afbeelding invoegen