Indien u geïnteresseerd bent of nadere informatie wenst, dan kunt u contact met mij opnemen.

Er volgt een gratis kennismakingsgesprek waarbij de wensen en mogelijkheden worden besproken.
Dit gesprek kan bij u thuis zijn, maar mag ook in mijn praktijkruimte plaatsvinden.
Als u besluit om met uw kind het behandeltraject in te gaan, volgt er een intakegesprek. Dit gesprek duurt
ongeveer 45 minuten. Aan de hand hiervan wordt het behandeltraject opgestart. Het kind is voor deze
sessies welkom in mijn praktijkruimte.
       
Als het hulpverleningstraject ten einde is, vindt er een afrondend gesprek plaats. Hierbij geef ik samen met
het kind een beeld van het gevolgde traject. Ook wordt duidelijk welke inzichten en vaardigheden het kind
heeft mogen ontwikkelen.

Voor tarieven: Klik Hier


             
UITZONDERINGSSITUATIE
Leeft u van een minimum inkomen of een uitkering, dan behoort het tot de mogelijkheden om samen
met u te kijken naar een passende oplossing, zodat u voor uw kind toch ondersteuning kunt krijgen bij 
zijn/haar hulpvraag.