Wat is een kindertolk?

Een kindertolk is een professional die gebruik maakt van de "PresentChild ® Methode”, ook wel de "Fluisterkind-methode” genoemd.  Deze methode bestaat sinds 1994 en is ontwikkeld door Janita Venema. Hierover kun je meer lezen in haar boek "Het fluisterkind”,  ISBNnr  9789020211177.

Bij deze methode werkt een kindertolk JUIST met de ouders, het kind hoeft niet actief deel te nemen. Ouders vertellen een kindertolk over de problemen, waar zij tegenaan lopen met hun kind. Dit kan gaan over de ontwikkeling, het spel, het gedrag of de lichamelijke klachten van hun kind. Het gaat altijd over iets wat de ouder hierin "raakt”. 
Een kindertolk schrijft het verhaal van de ouder zo exact mogelijk op. Daarna maakt de kindertolk een vertaling van het door de ouder vertelde verhaal.  

Een kindertolk werkt met behulp van taal. Uit het verhaal dat de ouder verteld heeft, haalt een kindertolk "de boodschap" die het kind aan de ouder wil meegeven. Vaak zijn deze boodschappen metaforisch van aard. Het kind "fluistert” als het ware boodschappen, die de ouder nog mag leren begrijpen, maar over het hoofd ziet. Vaak gaat het over "blinde vlekken” en "niet geleefde kanten" in het leven van de ouder. 

Tijdens het teruggeefgesprek WEET en VOELT de ouder, dat de boodschap van het kind klopt. Deze boodschap is nauwkeurig en gaat meestal over iets dat speelt in het leven van de ouder. Belangrijk is het om je als ouder te realiseren, dat jou kind dit uit liefde voor jou als ouder, "spiegelt”. 

Wanneer de ouder dit liefdevol oppakt, ontstaat er ruimte bij het kind, omdat het kind zijn of haar boodschap heeft kunnen afgeven en deze kan loslaten. Het kind knapt zienderogen op. Doordat de ouder anders naar zichzelf en naar het kind heeft leren kijken komt er gelegenheid om te helen.

Een mooi bewustwordingsproces, op een zachte manier !!